Kören har sin bas i Tyresö men har medlemmar från hela Stockholmsområdet. Idag är medlemmarnas ålder mellan 17 och 35 år. Kören träffas i regel en gång i veckan för repetitioner men har ofta körläger och körhelger där musik och gemenskap är fokus. Minst en gång om året gör kören en längre resa, ibland i Sverige, men oftast i Europa.

Är du intresserad av att vara med? Mejla till info@tyresovokalensemble.se